El despatx

El despatx ofereix un assessorament multidisciplinari i integral en diverses àrees del dret civil, amb especialització preferent en Dret de Família des de l'any 2001.

La finalitat del nostre servei és proporcionar als nostres clientes un estudi individualitzat i detallat de cada caso concret, per obtenir el millor resultat en la resolució dels conflictes judicials i extrajudicials i donar una resposta global en l'abordatge de cada situació personal i familiar que es derivi dels mateixos.

Entenem que la societat actual està patint una crisi de valors i que les persones i famílies hem d'adaptar-nos als canvis d'aquesta en diferents etapes de la vida; per això exercim la nostra feina amb entusiasme i dedicació, prestant un acompanyament continuat al llarg de tot el procés i amb el compromís d'una atenció personalitzada, confidencial i directa.

Àrees d'especialització

Dret de Família

El Dret de Família regula i protegeix les relacions personals i patrimonials existents entre els membres de la unitat familiar, així com les mesures derivades dels processos de ruptura matrimonial i d'unions de parella estable, per la qual cosa es tracta d'una àrea legal especialment sensible que incideix de forma directa i quotidiana en l'esfera individual i familiar de cada persona.

Faci clic aquí per llegir més

Dret Civil General

El dret civil general aborda les qüestions jurídiques personals i patrimonials de caràcter privat que es plantegen entre persones físiques i/o jurídiques, i entre aquestes i els béns i drets sobre els que ostenten alguna titularitat. Dins del mateix s'inclouen les àrees de Dret de la persona i de la família, Dret de coses i béns, Dret successori, Dret general d’obligacions i contractes i responsabilitat civil.

Faci clic aquí per llegir més

Dret de Successions

La finalitat del Dret de Successions és regular el destí dels béns i drets de la persona després de la seva mort, i els drets successoris dels interessats legítimament en una herència, ja sigui testada o intestada.

Faci clic aquí per llegir més

Equip

On estem

Badalona

Avinguda Salvador Espriu nº 23 -Assesors-, 08917

Metro L2 Pep Ventura
Autobuses B-17, B-24, B-27, B-29

Barcelona

C/ Rosselló nº 188, 4º A, 08008

Metro L5 Diagonal
FFFCC Provença
Autobuses 6, 7, 33, 34, H8, V15

Arenys de Mar

C/ Santa Clara nº 4, 08350

Renfe Rodalies R1

Notícies